X. Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínskej Šírave

1. - 2. 6. 2023, Hotel GLAMOUR

Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Ing. Beáta Serbinová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 918 888 186
e-mail: beata.serbinova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk