X. Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínskej Šírave

1. - 2. 6. 2023, Hotel GLAMOUR

INFORMÁCIE

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Svet zdravia - NsP Š. Kukuru Michalovce Neurologické oddelenie

Čestné predsedníctvo- vedecký výbor

odborný garant:
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN 

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,
doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, mim. prof.
prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN 
prof. MUDr. Ľubomír Lisý PhD.
MUDr. Ing. Svojmil Petránek, Csc., MBA, primár                                                                                                                                        doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA                                                                                                                                                          prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.                                                                                                                                                                    prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.                                                                                                                                                                    MUDr. Ján Džugan 

Organizačný výbor

kontakt a koordinátor podujatia:
MUDr. Suč Martin, primár neurolog. odd. Michalovce,
t.č.: 0905 946 724
e-mail: martinsuc@zoznam.sk
              martin.suc@svetzdravia.com

MUDr. Kolibášová M.
MUDr. Kudyk O.
MUDr. Kissiová V.
MUDr. Skybová D.
MUDr. Kudrovč M.
MUDr. Takáčová P.
MUDr. Virčíková V.
MUDr. Mihóková J.
MUDr. Bačinská Z.

Tématické zameranie podujatia

  • Cievne mozgové príhody – ischemické aj hemoragické - intervenčné a konzervatívne prístupy
  • Neuroonkológia, bolesti hlavy
  • Vertebrogénne choroby, SM
  • Parkinsonová choroba a iné extrapyramidové ochorenia
  • Epileptológia a epileptochirurgia
  • Vestibulárny syndróm - ako na to
  • Varia

Registrácia online a informácie – www.neurosympozium.sk

Termín zaslania abstraktov

aktívna účasť, zaslanie abstraktov do 25. 4. 2023
elektronicky na martinsuc@zoznam.sk
alebo martin.suc@svetzdravia.com

Kongresový poplatok

člen spoločnosti           60,- EUR
nečlen spoločnosti      70,- EUR
prednášajúci                 bez poplatku
Poplatok za registráciu je nutné uhradiť na základe faktúry, ktorá vám bude zaslaná e-mailom po online registrácii.

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti v posledný deň podujatia.

Predbežný harmonogram odborného programu

1.  jún  2023
2.  jún  2023
08:00-09:00 hodregistrácia09:00-11:30 hod
odborný program
09:00-12:30 hododborný program11:30-12:30 hodobedová prestávka
12:30-13:30 hodobedová prestávkaukončenie podujatia
13:30-18:00 hod odborný program

20:00 hoddiskusný večer

Registrácia a ubytovanie

Registráciu, organizáciu a ubytovanie zabezpečuje
Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Serbinová, mobil: +421 918 888 186
e-mail: beata.serbinova@progress.eu.sk

Diskusný večer

30,- EUR